RODO

Enligt art. 13 par. 1 och par. 2 i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016 informerar jag om följande:

1) Administratören av dina personuppgifter och dina företrädares personuppgifter är ANBI-TECH Sp. z o.o.o.med säte i Olewin 50A 32-300 Olkusz Polen, företrädd av Anna Chłosta, Bartłomiej Chłosta.

2) Dina personuppgifter och dina företrädares uppgifter kommer att behandlas i syfte att genomföra kommersiella transaktioner i enlighet med artikel 6b,c i ovannämnda förordning.

3) Vi tillhandahåller dina personuppgifter och representanter till våra anställda, affärspartners och enheter som vi samarbetar med i syfte att behandla och avveckla beställningar, t.ex. enheter som tillhandahåller post-, kurir-, bokförings-, IT- och inkassotjänster. De kan också överföras till enheter som på grundval av särskilda bestämmelser kan begära tillgång till och behandling av dina personuppgifter.

4) Dina personuppgifter, liksom dina företrädares personuppgifter, kommer att lagras i sex år från det att handelstransaktionerna har ingåtts, reglerats eller begränsats, och även från det att alla garantier och garantier avseende avtalets/beställningens fullgörande har upphört att gälla.

5) Du, dina företrädare, har rätt till tillgång till innehållet i dina uppgifter och rätt att rätta, radera, begränsa behandlingen, rätt att överföra uppgifterna, rätt att göra invändningar, rätt att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagligheten av behandlingen (*om behandlingen grundar sig på samtycke) som har utförts på grundval av samtycke före återkallandet;

6) Du och dina företrädare har rätt att lämna in ett klagomål till GIODO om ni anser att behandlingen av personuppgifter om er eller era företrädare strider mot bestämmelserna i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016;

7) Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men om du inte lämnar dem kommer du inte att kunna uppfylla avtalet/beställningen.

8) Dina personuppgifter är inte föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

9) Dina uppgifter och dina företrädares uppgifter samlas in direkt från dig, från dina förfrågningar, beställningar, affärserbjudanden och från offentligt tillgängliga källor.

Med vänliga hälsningar
ANBI-TECH Sp. z o.o.
Olewin 50A 32-300 Olkusz