Tillverkning av detaljer i metall och plast

Om

Anbi-Tech sp. z o.o.o. är ett tillverkningsföretag som specialiserar sig på tillverkning av metall- och plastdelar. Vi tillverkar detaljer med hjälp av CNC-bearbetningsmetoden. Företaget har varit verksamt på den polska, europeiska och internationella marknaden sedan 2008 och tillhandahåller fräsnings-, svarvnings- och skärningstjänster med hjälp av CNC-maskiner. Med hjälp av professionell CAD/CAM-programvara kan vi utföra serie- och specialbeställningar enligt teknisk dokumentation eller ritningar som tillhandahålls av kunden.

Vi är pålitliga

Tack vare moderna produktionsmetoder i högeffektiva och exakta bearbetningscentra är det möjligt att uppnå höga dimensionstoleranser, utmärkt ytkvalitet och komplicerade former.

Vi har egna produktions- och laboratorieanläggningar som är utrustade med modern mätutrustning, vilket gör det möjligt att utföra olika typer av mätningar i varje produktionsled.