CSR

Utbildning

Anbi-tech sp. z o.o.o. stöder lokal utbildning genom att organisera besök för elever i yrkesskolor, praktikplatser och lärlingsplatser. Vi deltar aktivt i marknadsföringen av regionen genom att Anbi-Tech-representanter deltar i konferenser och jobbmässor. Vi stöder utbildning och utveckling av studenter. Vi samarbetar med skolan och eleverna på Zespół Szkół Mechanicznych w Olkuszu.

Sport

Anbi-Tech stöder den unga fotbollsklubben ”Słowik Olkusz”, deltar i olika typer av friidrottstävlingar och bergsexpeditioner som ”Europas högsta toppar”.

Kultur

Hållbar samhällsutveckling är inte möjlig utan att utveckla känslighet för natur och kultur och stimulera nyfikenheten på världen hos våra anställda.

Välgörenhetsevenemang

Vårt företag deltar aktivt i olika välgörenhetsevenemang. Vi stöder kampanjen #drużynaSMA som syftar till att öka medvetenheten om den allvarliga sjukdomen spinal muskelatrofi. Varje år stödjer vi organisationen av barnens semester ”Barnens dag” för barn av föreningen Otwarci Bydlin.