Kvalitetspolicy

Integrerat förvaltningssystem

Vi har ett integrerat ledningssystem i enlighet med kraven i PN-EN ISO 9001:2015.

För att öka kvaliteten på de tillverkade delarna har vi byggt ett mätlaboratorium som är utrustat med modern mätutrustning. Under utformningen av laboratoriet fokuserades på högsta kvalitet, så den utrustning som det är utrustat med kommer från välrenommerade företag som TESA, MITUTOYO, ABERLINK.

Utrustningen omfattar bland annat AXIOM CNC-koordinatmätmaskiner från ABERLINK, Tesa ruggningstestare, skjutmått, mikrometrar, djupmätare, diametermätare, längdgivare, mätkolonner, mätblock av klass O och många andra.

Vårt arbete med kvalitet och miljöskydd innebär att vi ständigt strävar efter att bli bättre på det vi gör. Att lyssna på våra kunders krav och förväntningar och att ständigt förbättra våra processer, effektivitet, kvalitet och service är nyckeln till vår inställning till kvalitet. Genom att minimera vår miljöpåverkan och resursförbrukning samt genom att sortera och återvinna vårt avfall värnar vi om vår miljö. För att hantera och kontrollera vår verksamhet baserar vi våra arbetsmetoder på filosofin Total Quality Management (TQM).

För att stödja vårt arbete med kvalitet och miljö har vi ett toppmodernt, processorienterat affärssystem som är certifierat enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001: 2018-06.

Vi skickar gärna vår kvalitets- och miljöpolicy till dig! För att ständigt förbättra våra kunders åsikter och den övergripande upplevelsen av att arbeta med oss är alla våra anställda engagerade i vår strävan efter ständiga förbättringar. På detta sätt avser vi att se till att vi är det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.

Vi erbjuder våra kunder:

  • PPAP
  • Dokumenterade mätprotokoll med CPK
  • Omfattande projektgranskning

På kundens begäran utarbetar vi dessutom professionella mätrapporter med statistisk analys av överensstämmelse.

Vi använder verktyg som SPC eller MSA för att bedöma processernas stabilitet.

Våra arbetsförhållanden bekräftas av certifikat i enlighet med gällande bestämmelser, vilket är anledningen till att vi har infört ett ledningssystem för hälsa och säkerhet iso 45001.